Privacy

Ik hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Ik vindt het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe ik omga met uw persoonsgegevens.
Graag geef ik hierover duidelijkheid.

Privacyverklaring

De manier waarop ik met uw persoonsgegevens omgaan, hebben ik vastgelegd in een privacyverklaring. Hierin leest u wat voor gegevens wij van u verwerken, hoe wij daarmee omgaan en wat u van ons mag verwachten. Natuurlijk houden we ons aan de daarvoor geldende wetten en regels en aan strenge beveiligingseisen.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u meer weten over uw rechten of over hoe ik omga met uw privacy? Of hebt u andere vragen over uw privacy? Neem dan gerust contact op met mij. Ik zorg ervoor dat uw vraag zo spoedig mogelijk wordt beantwoord.